CÉGHÍRNÖK 2018/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • Zámbó Tamás: A Csődtörvény zálogjogra (és az azzal azonos jogkövetkezményekkel) járó biztosítékokra vonatkozó módosítása által felvetett néhány kérdés
  • Árva Máté László: A szerződésszerűség vizsgálata jogösszehasonlító aspektusból – vázlat II.
  • Kovács László: Az új Ptk.-nak a szerződés megerősítését és teljesítésének biztosítását célzó szabályai