CÉGHÍRNÖK 2018/7

Olvasási idő: < 1 perc

  • Mika Ágnes: Az új Polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban
  • A magyarországi cégek összesített adatai
  • Spiegelbergerné Pofonka Mariann – Windecker Erika: Az adós vagyonának értékesítése a felszámolási eljárás során II.
  • Gál Judit: A cégeljárás felfüggesztése I.
  • Juhász László: A csődegyezség néhány vitás kérdése I.