CÉGHÍRNÖK 2019/3

Olvasási idő: < 1 perc

  • Lovas Lilla: Magyarországi székhelyű beolvadó társaságok határokon átnyúló egyesülése – VI.
  • Csőke Andrea: Egyben vagy külön-külön? – II. rész
  • Kovács László: A polgári jogi társaság lehetőségei a gazdasági folyamatokban – I. rész
  • Donald J. Smythe: Észszerű standardok a CISG szerinti szerződések értelmezése során – I. rész
  • Tárgymutató a Céghírnök 2018. évi számaihoz