EURÓPAI JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • MUZSALYI RÓBERT: Az egyenértékűség elve az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
  • MICZÁN PÉTER: Az állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetek kezelése egyes külföldi választottbírósági jogokban, szabályzatokban
  • OCSKÓ ESZTER: Tagállami kárfelelősség az uniós jogsértésért – a Kúria első határozata
  • KATONA JÁNOS – KENDE TAMÁS: Több kérdés, mint válasz: számvetés az Európai Bíróság Achmea döntése után
  • A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – az Európai Unió Bírósága C-210/16. sz., Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein és társa kontra Facebook Ireland Ltd ügyben 2018. június 5-én hozott ítélete