Céghírnök 2019/4

Olvasási idő: < 1 perc Kovács László: A polgári jogi társaság lehetőségei a gazdasági folyamatokban – II. rész

A bíróságok gyakorlatából: A tárgyi és a személyes költségmentesség szabályainak alkalmazása a vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása iránti perekben

Donald J. Smythe: Észszerű standardok a CISG szerinti szerződések értelmezése során – II. rész

Juhász László: A vezetői felelősség megállapítása iránt indított perek kérdései és a bizonyítási teher, mentesülés a Cstv. 2017. évi módosítását követően – 1. rész