EURÓPAI TÜKÖR 2019/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Szemlér Tamás: Az Európai Unió költségvetése és közös politikák: fejlődés és jövőkép
  • Laposa Tamás: Az eCohesion-koncepció: szolgáltatáshatékonyság mérése érettségi modellel
  • Máthé Réka Zsuzsánna: Társadalmi mozgalmak a visegrádi országokban: konfliktus vagy együttműködés? Empirikus elemzés
  • Nyikos Györgyi – Szabó Szandra: Szabálytalanságok az Európai Unió kohéziós politikájában – magyar tapasztalatok és tanulságok

KÖNYVISMERTETÉS

  • Gazdag Ferenc: A Monnet-kód csapdája

Gyurgyák János: Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában című könyvének bemutatása

  • Körösi István: A brit távozás hatásai és az Európai Unió jövője

Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció című könyvének bemutatása