JOG-ÁLLAM-POLITIKA 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

TANULMÁNYOK

 • Sashalmi Endre: Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681-1736) műveinek tükrében I.
 • Juhász Ágnes: A tartási jogviszonyok módosítása
 • Molnár Judit: Az osztrák és a magyar fizetési meghagyásos eljárás: közös út — közös cél?
 • Horváth Szilvia: Populizmus és demokráciák: A kortárs demokrácia válsága és a klasszikus alapú politikai gondolkodás lehetőségei
 • Kevevári István: A politika és barátság fogalmainak elméleti összefüggései egykor és ma
 • Albert András: Az erdélyi vallásszabadság és a 16-17. századi Európa

MŰHELY

 • Feledy Balázs: Zórád Ernőről, a rajz és az élet szerelmeséről
 • Siklósi Iván: Nemlétező és érvénytelen szerződések a római jogban a Gai. 3, 176 tükrében

FÓRUM

 • Németh Gabriella: Az online általános szerződési feltételek normahatásának dilemmái

RECENZIÓ

 • Molnár András: Recenzió Deli Gergely: Az eleven jog fájáról című művéről
 • Pethő András: A jog az orvosi szakma minimuma – Recenzió
 • Bartha Ildikó – Lovas Dóra: Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióban
 • Kovács Gábor: Rendészettan – rendészettudomány?
 • Finszter Géza Rendészettan könyve nyomán
 • E számunk szerzői