IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Ádám Flóra Julianna: A szabadalmak és a védjegyek joghatósági és alkalmazandó jogi kérdései az Európai Unió szabályozási rendszerében – I. rész
  • Kiss Zoltán: A műgyűjtés és a műkereskedelem jogi szabályrendszere
  • Baksay – Nagy György: Nintendo v. BigBen – dizájn és joghatóság egy ügyben
  • Palágyi Tivadar: Az angol bíróságok szabadalmi ügyekben hozott néhány érdekesebb döntése 2016-ban
  • Baticz Csaba – Péteri Attila: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2017 második felében
  • Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle