Közjegyzők Közlönye 2017/6

Olvasási idő: < 1 perc

  • Rokolya Gábor: Egy jogi hivatásrend újjászületése és annak eredményei
  • Molnár Tamás: Az új polgári perrendtartás alapelveinek értékelése, a perjogi kodifikáció hatása a polgári eljárás sajátos alapelveire
  • Miczán Péter: A polgári peres fél önterhelő információ (bizonyíték) szolgáltatásától való tartózkodási jogáról
  • Páli Fatime Lejla: Joghatóság, alkalmazandó jog az Európai öröklési rendelet kapcsán