Közjegyzők Közlönye 2018/2

Olvasási idő: < 1 perc

  • Mocsár Attila Zsolt: A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog határon átnyúló jogvita esetében
  • Juhász Gábor: A spanyol közjegyzők új eljárási hatáskörei az öröklési jog területén
  • Makács Adrienn: A kötelesrész, mint az örökhagyó szabad rendelkezési jogának alkotmányos korlátja
  • Pomázi Piroska: Bekapcsolódás a bírósági végrehajtási eljárásba