IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 2018/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Grad-Gyenge Anikó – Kiss Zoltán Károly- Legeza Dénes – Pontos Patrik – Tomori Pál: A nemzeti kultúra és a nemzeti kulturális tartalom jogi definiálása – különös tekintettel a szerzői jogi és egyéb kulturális szabályozási kapcsolódási pontokra – I. rész
  • Palágyi Tivadar: Kell-e még félnünk a „mérgező elsőbbségtől”?
  • Tószegi Zsuzsanna: Némethy Emil papír- és cellulózipari tevékenysége
  • Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakvéleményeiből
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle