IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 2019/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Jurecska Judit Laura: A patent dance jelenség a bioszimiláris termékek gyártójának szemszögéből
  • Schultz Márton: A név vállalat- és árujelzőként történő tárgyiasulása és a szóbeli megjelölések névként történő védelme
  • Harkai István: Az időleges többszörözési kivétel az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában – I. rész
  • Paku Dorottya Irén: Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban – II. rész
  • Baticz Csaba – Péteri Attila: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2019 első felében
  • Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries