Magyar Közlöny 18. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet: A légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról – 3828
3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről – 3834
2/2011. (II. 28.) KüM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról – 3839
4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet: Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról – 3842
5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról – 3871
5/2011. (II. 28.) NFM rendelet: A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 3872
15/2011. (II. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról – 3872
1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat: A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról – 3875

Letölthető PDF-ben.

“…mindennapi, 300 kb-nál kisebb Közlönyünket add meg nekünk ma…”

(ismeretlen jogász imakönyve a kétezres évek második feléből)