Magyar Jog 2011/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Petrik Ferenc: Az új Polgári Törvénykönyv tervezeteivel kapcsolatos dilemmák
  • dr. Varga Zs. András: Új Alkotmány és az ügyészség közjogi hatáskörei

Fórum

  • dr. Hack Péter: A védelem és a védő szerepének aktuális kérdései
  • dr. Hámori Antal: A “bejegyzett élettársi kapcsolat” szabályozásának alkotmánybírósági megítélése és szabályozásának vitás kérdései
  • dr. Jobbágyi Gábor: A polgári eljárás gyorsítása és az eljárások elhúzásának és elhúzódásának megakadályozása
  • dr. Pintér Attila: A faktoring-szabályozás új korszaka
  • dr. Légrádi Gergely: Diszpozitivitás a kötelmi jogunkban – egy elhanyagolt témakör a gyakorlat kereszttüzében

Szemle

  • dr. Dávid Ágnes: A végrehajtás hatékonyságának növelése az Európai Unióban

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Alföldi Ágnes Dóra: Több állmot érintő büntetőeljárásbeli bizonyítás – az Európai Bizonyításfelvételi és az Európai Bűnügyi Nyomozati Parancsról