Magyar Közlöny 29. szám (a 100. bejegyzés!)

Olvasási idő: 2 – 2 perc

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet: Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól – 5118

36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról – 5131

5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet: A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről – 5133

6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet: A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről – 5153

3/2011. (III. 21.) KüM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról – 5187

11/2011. (III. 21.) NGM rendelet: Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 5187

8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésről szóló szabályozással összefüggő módosításáról – 5189

9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet: A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 5191

Letölthető PDF-ben.