Magyar Közlöny 30. szám

Olvasási idő: 6 – 9 perc

2011. évi XVIII. törvény: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról – 5204

2011. évi XIX. törvény: A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról – 5206

2011. évi XX. törvény: Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról – 5208

2011. évi XXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról – 5209

2011. évi XXII. törvény: Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról – 5210

2011. évi XXIII. törvény: Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról – 5215

2011. évi XXIV. törvény: Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról – 5226

2011. évi XXV. törvény: A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 5248

2011. évi XXVI. törvény: Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 5260

2011. évi XXVII. törvény: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről – 5263

2011. évi XXVIII. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről – 5270

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről – 5294

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet: A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról – 5321

39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet: Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 5324

40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 5348

41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 5350

12/2011. (III. 22.) NGM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról – 5352

22/2011. (III. 22.) OGY határozat: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról – 5360

73/2011. (III. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5360

74/2011. (III. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5361

75/2011. (III. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5362

76/2011. (III. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5362

77/2011. (III. 22.) KE határozat: Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornok nyugállományú büntetés-végrehajtási vezérőrnagyi előléptetéséről – 5363

78/2011. (III. 22.) KE határozat: Nyugállományú rendőr ezredes nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezéséről – 5363

79/2011. (III. 22.) KE határozat: Nyugállományú határőr ezredes nyugállományú polgári védelmi dandártábornoki kinevezéséről – 5364

80/2011. (III. 22.) KE határozat: Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről – 5364

81/2011. (III. 22.) KE határozat: Szolgálati viszony megszűnéséről és nyugállományba helyezésről – 5365

1052/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasimita Királyság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5366

1053/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról – 5366

1054/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A kiemelt jelentőségű beruházásokat kezelő és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését előkészítő tárcaközi bizottság létrehozásáról – 5367

1055/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztéséről – 5369

1056/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány megszüntetéséről – 5370

1057/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 5371

1058/2011. (III. 22.) Korm. határozat: A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról – 5372

Letölthető PDF-ben.