Magyar Közlöny 31. szám

Olvasási idő: 4 – 7 perc

42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet: Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről – 5377

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet: A doppingellenes tevékenység szabályairól – 5385

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről – 5405

45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet: Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5410

9/2011. (III. 23.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről – 5411

12/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5416

13/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5425

14/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5427

15/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5429

16/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5432

17/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5435

18/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5439

19/2011. (III. 23.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 5441

1059/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Nemzet Sportolója cím adományozásáról – 5444

1060/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról – 5444

1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról – 5445

1062/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Magyar Könyv Alapítvány megszüntetéséről – 5445

1063/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Magyar Távoktatási Alapítvány megszüntetéséről – 5446

1064/2011. (III. 23.) Korm. határozat: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány megszüntetéséről – 5447

1065/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A „Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár–Boba vasútvonal rekonstrukciója, I. szakasz, 1-es ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről – 5449

1066/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A „Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (széles nyomtávú hálózat) fejlesztése” című KÖZOP-ból támogatott nagyprojekt támogatásának növeléséről – 5449

1067/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti, a Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos megállapodáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – 5450

1068/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A táplálék-kiegészítők sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről – 5451

1069/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Magyar Művészeti Akadémia létrehozásának támogatásáról – 5452

1070/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány megszüntetéséről – 5453

1071/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetéséről – 5454

1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről – 5455

1073/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány megszüntetéséről – 5456

1074/2011. (III. 23.) Korm. határozat: A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány megszüntetéséről – 5458

27/2011. (III. 23.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 5459

28/2011. (III. 23.) ME határozat: A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok tagjainak kinevezéséről – 5459

Letölthető PDF-ben.