Farkas Csaba, Jenovai Petra, Nótári Tamás, Papp Tekla: Társasági jog

Farkas Csaba, Jenovai Petra, Nótári Tamás, Papp Tekla: Társasági jog

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A Társasági Jog című mű egyetemi tankönyv és egyúttal gyakorló jogászoknak szóló kézikönyv is.

A szerzők a jogtörténeti előzmények ismertetése után, a társasági anyagi jog rendszerbe foglalt elemzésén kívül a gazdasági társaságokat érintő cégjogi előírásokat, a csőd- és felszámolási eljárások szabályait, az Európai Unió vonatkozó normáit is beépítették művükbe.

A közel háromezer lábjegyzet tükrözi a teljes körű szakirodalom (monográfiák, egyetemi jegyzetek, kommentárok, tanulmányok), bírói gyakorlat (alkotmánybírósági határozatok, jogegységi határozatok, kollégiumi állásfoglalások, eseti döntések) és a kapcsolódó jogszabályanyag feldolgozását.

A könyv egyaránt alkalmas az egyetemi tananyag elsajátításának elősegítésére, az elmélyült kutatómunka végzésének meglapozására és a gyakorlati szakemberek mindennapi társasági jogi problémáinak megoldására.

A könyv a könyvtár katalógusában.