Magyar Közlöny 48. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2011. évi XL. törvény: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról – 10939

2011. évi XLI. törvény: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról – 10939

2011. évi XLII. törvény: Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről – 10945

77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás kihirdetéséről – 10978

19/2011. (V. 6.) NGM rendelet: A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról – 10986

17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 10988

18/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet: A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosításáról – 11020

16/2011. (V. 6.) NFM rendelet: A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet módosításáról – 11021

17/2011. (V. 6.) NFM rendelet: A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról – 11022

35/2011. (V. 6.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 11029

36/2011. (V. 6.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 11040

26/2011. (V. 6.) OGY határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról – 11043

1137/2011. (V. 6.) Korm. határozat: A szociális konzultációval összefüggő feladatok ellátásáról – 11043

13/2011. (V. 6.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 11044

42/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11044

43/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11045

44/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11046

45/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11047

46/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11048

47/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11049

48/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11050

49/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11051

50/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11052

51/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11053

52/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11054

53/2011. (V. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 11055

Letölthető PDF-ben.