Magyar Közlöny 49. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról – 11058

20/2011. (V. 10.) NGM rendelet: A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet módosításáról – 11218

19/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet: Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról – 11234

20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról – 11235

18/2011. (V. 10.) NFM rendelet: A területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól – 11238

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól – 11243

20/2011. (V. 10.) NFM rendelet: A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról – 11381

37/2011. (V. 10.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 11383

Letölthető PDF-ben.