Magyar Közlöny 51. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi XLVI. törvény: Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról – 11664

2011. évi XLVII. törvény: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról – 11666

2011. évi XLVIII. törvény: Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről – 11667

81/2011. (V. 13.) Korm. rendelet: Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek atűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamintalőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve 13. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartási pont kijelöléséről – 11682

1144/2011. (V. 13.) Korm. határozat: A Pro Rekreatione Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 11683

Letölthető PDF-ben.