Európai Jog 2011/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • dr. Nagy Csongor István: Az európai versenyjog magánjogi érvényesítése Magyarországon – A FIDE 2010. évi Madridi Kongresszusára készült magyar jelentés a európai versenyjog bírói alkalmazásáról Magyarországon

Európai Jogi Fórum

  • dr. Orosz Katalin: Az Európai Unió polgári eljárásjogának aktuális állapotáról
  • prof. dr. Kecskés László – dr. Kovács Kolos: A választottbíráskodás XX. századi fejlődése a nemzetközi egyezmények és dokumentumok tükrében

Aktuális

  • Recenzió: dr. Polgár Miklós: Kondorosi Ferenc – Visegrády Antal: Európa: Az állam- és jogfejlődés irányai

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

  • dr. Simon Károly László: Jogi segítségnyújtás jogi személyeknek – az Európai Unió Bíróságának újabb jogfejlesztő jogértelmezése