Magyar Közlöny 57. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2011. évi LIII. törvény: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról – 13423

2011. évi LIV. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 13424

86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet: Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról – 13426

87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet: A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról – 13432

88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 13463

27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelet: Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosításáról – 13464

26/2011. (V. 31.) NFM rendelet: A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról – 13468

27/2011. (V. 31.) NFM rendelet: A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról – 13469

28/2011. (V. 31.) NFM rendelet: A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről – 13470

45/2011. (V. 31.) VM rendelet: A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetéséről – 13470

46/2011. (V. 31.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról – 13475

47/2011. (V. 31.) VM rendelet: Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról – 13479

39/2011. (V. 31.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 13484

40/2011. (V. 31.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 13489

1175/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 13494

1176/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzőkönyvéhez való csatlakozás előkészítéséhez szükséges jogalkotási feladatok ütemezéséről – 13494

1177/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 13495

1178/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának (Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről – 13496

1179/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A Fórum Film Alapítvány állami alapítói jogainak átadásáról – 13497

1180/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetéséről – 13498

1181/2011. (V. 31.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 13499

43/2011. (V. 31.) ME határozat: A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről – 13501

16/2011. (V. 31.) KüM határozat: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIV. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről – 13502

Letölthető PDF-ben.