Magyar Közlöny 58. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi LV. törvény: Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról – 13504

89/2011. (VI. 1.) Korm. rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 13508

18/2011. (VI. 1.) BM rendelet: A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről – 13509

17/2011. (VI. 1.) KIM rendelet: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról – 13510

28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet: A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról – 13511

48/2011. (VI. 1.) VM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 13516

1/2011. (VI. 1.) BJE határozat: A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata – 13518

Letölthető PDF-ben.