Magyar Közlöny 62. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi LIX. törvény: Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról – 13790

2011. évi LX. törvény: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról – 13798

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet: A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól – 13799

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről – 13802

54/2011. (VI. 10.) VM rendelet: A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről – 13815

55/2011. (VI. 10.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről – 13864

Letölthető PDF-ben.