Magyar Közlöny 95. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 26086

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet: A Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról – 26086

159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet: A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 26092

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet: Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről – 26094

81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről – 26101

1284/2011. (VIII. 11.) Korm. határozat: Az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2011. évi első jelentésről – 26122

Letölthető PDF-ben.