Magyar Közlöny 94. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról – 26003

150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól – 26004

151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről – 26005

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 26005

153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 26007

154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről – 26009

155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 26009

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet: A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 26017

1270/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló szervezet útján történő gyakorlásáról – 26021

1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról – 26021

1272/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről – 26022

1273/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 26023

1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Smithsonian Folklife Festival-on (Washington, DC, 2013 nyár) való magyar részvételről – 26025

1275/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Svájci–Magyar Együttműködési Program 9. prioritási területén belül projektek beazonosításáról – 26026

1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról – 26027

1277/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról – 26038

1278/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Nemzeti Diverzifikációs Program forráskeretét meghaladó kötelezettségvállalás tudomásul vételéről – 26043

1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A Szociális Családiház-építési Programról – 26043

1280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: Életmentő Emlékérem adományozásáról – 26045

1281/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: Dél-Szudán Állam elismeréséről és a diplomáciai kapcsolatok felvételéről – 26045

1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: Egyes kormányhatározatok módosításáról – 26046

1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat: A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 26064

Letölthető PDF-ben.