Magyar Közlöny 96. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet: A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról – 26125

161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet: A Nemzeti Földalappal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 26177

162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet: A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 26182

7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet: A szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 26188

8/2011. (VIII. 18.) HM rendelet: A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról – 26192

50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról – 26193

51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet: Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről – 26199

52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet: A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról – 26203

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet: A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról – 26206

173/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Rektori megbízásról – 26215

174/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről – 26215

175/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 26217

176/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Államtitkár felmentéséről – 26218

177/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről – 26218

178/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről – 26219

179/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26220

180/2011. (VIII. 18.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26221

1285/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat: A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges további intézkedésekről – 26222

1286/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat: A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Katolikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról – 26223

65/2011. (VIII. 18.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról – 26228

Letölthető PDF-ben.