Gaár Vilmos: Beismerés és elismerés

Olvasási idő: < 1 perc

A beismerés és elismerés közti különbséget már 1848 előtti jogunk is ismerte. Frank Ignácz »A közigazság törvénye Magyarhonban« czimü művében a biróság előtt tett beismerés (az ő terminológiája szerint vallomás) mellett felemliti a peren kivül tett vallomások közt a kötelező leveleket is…