dr. Veres Zoltán: Etikai megfontolások a short ügyletek vonatkozásában – különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Dr. Veres Zoltán: Etikai megfontolások a short ügyletek vonatkozásában – különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére

“Első látásra talán bizarrnak tűnhet a fenti cím: mégis, mi köze lehet a iustitia-nak, vagy az aranyszabálynak a shortoláshoz? Egyáltalán, mit is jelentenek pontosan ezek a fogalmak? A legtöbb ember számára valószínűleg annyi világos, hogy egy tőzsdei ügyletről és az igazságosság egyik formájáról (iustitia commutativa), illetve egy morális indíttatású alapelvről (aranyszabály) van szó – látszólag nehezen összeillő témák, csakúgy, mint a fenti két idézet.

Kicsit jobban átgondolva a dolgot érezzük, hogy az igazságosság, az erkölcsi követelmények érvényesülése a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban is vizsgálható és vizsgálandó követelmény; annál is inkább, mivel a 2008-ban kirobbant pénzügyi válság kapcsán a tőzsdei spekuláció és annak hatásai ismét a figyelem középpontjába kerültek, és olykor indulatoktól vezérelve vagy azokat meglovagolva, máskor tudatlanságból vagy egyéb okokból kifolyólag megalapozatlan kijelentések láttak napvilágot. A tőzsdei ügyletek közül különösen a shortolás került a támadások középpontjába, ezért vizsgálódásainkat a nagy számú tőzsdei tranzakciók közül igyekszünk erre korlátozni.”

A tanulmány szerzője Dr. Veres Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolája Pénzügyi Jogi Tanszékének PhD hallgatója.