Közbeszerzési Szemle 2011/9-10

Olvasási idő: 2 – 3 perc

 • A főszerkesztő levele az olvasóhoz
 • A közbeszerzési források új pillére: az új Kbt.

Közbeszerzési jogszabályok

 • Mérlegen a Közbeszerzések Tanácsa
 • Az alvállalkozás és az alkalmasság igazolása külső erőforrás igénybevételével
 • Az új Kbt. tárgyi hatálya
 • Az összeférhetetlenség új szabályai
 • Az ajánlatkérőkre vonatkozó új szabályok
 • A közzétételre és a kommunikációra vonatkozó szabályok
 • A felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás szabályai az új Kbt. rendszerben
 • In-house beszerzések szabályozása az új közbeszerzési törvényben
 • Az új Kbt. IX. fejezete – Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények
 • Az új Kbt. X. fejezete – Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok
 • Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok
 • Az új Kbt. XI. fejezete
 • Az új Kbt. XII. fejezete – A közbeszerzési eljárás fajtái
 • Az új Kbt. XIII. fejezete – Az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok
 • Az új Kbt. XIV. fejezete – A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok
 • Az új nemzeti eljárásrend
 • A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
 • A szerződésmódosítás lehetősége az új Kbt.-ben – európai jogi háttér és új megközelítés
 • Az új Kbt. jogorvoslati rendszere
 • A Közbeszerzési Hatóság az új Kbt.-ben
 • A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai