Magyar Közlöny 139. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2011. évi CLIV. törvény: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyiintézményeinek átvételéről – 33314

2011. évi CLV. törvény: A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról – 33342

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet: Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről – 33354

41/2011. (XI. 25.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás- átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról – 33362

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet: Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól – 33364

60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet: A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről – 33365

61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet: A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről – 33371

1403/2011. (XI. 25.) Korm. határozat: A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működtetéséhez szükséges intézkedésekről – 33383

1404/2011. (XI. 25.) Korm. határozat: A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról – 33384

1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat: A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról – 33385