Magyar Közlöny 136. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2011. évi CLI. törvény: Az Alkotmánybíróságról – 32722

15/2011. (XI. 21.) HM rendelet: A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról – 32739

108/2011. (XI. 21.) VM rendelet: Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról – 32740

109/2011. (XI. 21.) VM rendelet: A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról – 32742

30/2011. (XI. 21.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 119/2011. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 32744

31/2011. (XI. 21.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 32744

32/2011. (XI. 21.) KüM határozat: A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi XV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről – 32745