Cég és Jog 2000-es évfolyam

Olvasási idő: 12 – 19 perc

Sajnos valamilyen rejtélyes oknál fogva a Cég és Jog című folyóirat 1999-es (I.) és 2000-es (II.) évfolyamának nincsen fent a tartalomjegyzéke a Matarka folyóirat-cikk adatbázisban. Könyvtárunkban egyelőre csak az utóbbi évfolyam van meg, ezért a megtalálhatóság érdekében szerepeljen itt a teljes tartalomjegyzék, és majd ha sikerül, feltöltetjük a központi adatbázisba is.

Cég és Jog 2000/1

Társasági jog

 • Vezekényi Ursula: A cégek átalakulása, a kötelező átalakulás
 • Vezekényi Ursula: A cégnév és a cégnévválasztás

Munkáltató

 • Bárány Anikó: Külföldiek foglalkoztatása: a csoportos keretengedély
 • Kiss Sándor: Nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás: TENYI, JENYI és a többiek…
 • Papp István: Munkaügyi ellenőrzések: illik, nem illik

Üzlet

 • Sirály Katalin: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a jogvesztés kikötése és a kezesség
 • Németh Tünde: A know-how fogalma és szabályozása
 • Frank Edit: Módosult a szerzői jogi törvény: a nyilvános előadások és a reprográfiai jogdíj
 • Bata Zoltán: A biztosítási szerződés

Vagyonőr

 • Berkesné Dancs Mária: Felszámolások: a fedezetelvonás jogkövetkezményei
 • Lantos Árpád: Devizajogunk néhány gyakorlati problémája
 • Jágfai Jánosné: A befektetett eszközök értékelése

Európa utca

 • Talabér Klára: Az Európa-megállapodás

Mintatár

 • Kérelem egyéni munkavállalási engedély iránt az R. 6. §-a alapján

Cég és Jog 2000/2

Társasági jog

 • Korányi Mariann: A kft. évzáró taggyűlése, az 1999. évi mérleg elfogadása
 • Biczi Éva: A társaságok szétválása

Munkáltató

 • Bárány Anikó: A szabadság, betegszabadság kiadása
 • Hagelmayer Istvánné: A vezető állású munkavállalók munkaviszonya
 • Kiss Sándor: Új év, új szabályok a társadalombiztosításban

Üzlet

 • Kajli Linda – Sirály Katalin: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a zálog
 • Bata Zoltán: A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
 • Kovács Andrea: Telepengedély: kinek, mikor és hol kell kérelmezni

Vagyonőr

 • Török Gábor: Menekülés a csődbe
 • Ujjady Zsolt: A külföldiek ingatlanszerzésének régi és új szabályai

Európa utca

 • Czuglerné Ivány Judit: Kollektív alku az Európai unió tagállamaiban

Mintatár

 • Minta az évzáró taggyűlés összehívásához
 • Minta a kft. évzáró taggyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez
 • Minta a határozatok könyve vezetéséhez

Cég és Jog 2000/3

Társasági jog

 • Vezekényi Ursula: A cégek kötelező feltőkésítése
 • Biczi Éva: A cégek átalakulása: az egyesülés

Munkáltató

 • Hagelmayer Istvánné: A vezető állású munkavállalók speciális jogai és kötelezettségei
 • Bárány Anikó: A munkavállalók leltárfelelőssége
 • Bárány Anikó: Munkanélküli-ellátások 2000-ben

Üzlet

 • Kajli Linda – Sirály Katalin: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: zálogjog az ingón
 • Németh Géza: Értékhatár-módosulások a gazdasági bűncselekményeknél
 • Csillag György: A választottbíróságok működése
 • Talabér Klára: A szabadalom bejegyzése Magyarországon

Vagyonőr

 • Németh Géza: Módosul a vámtörvény
 • Jágfai Jánosné: A közcélú adományok kedvezményei
 • Frank Edit: A közraktári hitel és a közraktári jegy

Európa utca

 • Talabér Klára: Az európai szabadalom bejegyzése

Mintatár

 • Leltárfelelősségi megállapodása

Cég és Jog 2000/4

Társasági jog

 • Németh Tünde: A tagok felelőssége a gazdasági társaságokban
 • Gál György: A cégek kötelező feltőkésítése: tőkeemelés, de mikor?
 • Biczi Éva: A könyvvizsgáló é a könyvvizsgálat
 • Kiss Zoltán: A közhasznú társaságok

Munkáltató

 • Bárány Anikó: A munkáltatónak nyújtott foglalkoztatási támogatások
 • Bankó Zoltán – Berke Gyula: A tanulmányi szerződés

Üzlet

 • Sirály Katalin: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: zálogjog, 3. rész
 • Képes György: A megtévesztő reklám

Vagyonőr

 • Ujjady Zsolt: Az ingatlan-nyilvántartás új szabályai: régi elvek, új tartalom
 • Frank Edit: A bankhitelek biztosítékai
 • Pesta János: Épületfelújítások a közös helyiségek eladásával – hogyan szüntethető meg a tulajdonközösség?

Európa utca

 • Lukács Éva: A munkaerő szabad mozgása az EU-ban

Mintatár

 • Tanulmányi szerződés
 • Közszolgálati szerződés

Cég és Jog 2000/5

Társasági jog

 • Gá György: A gazdasági munkaközösségek megszüntetése és kötelező átalakítása
 • Biczi Éva: A könyvvizsgáló és a könyvvizsgálat: a könyvvizsgálói törvény, speciális könyvvizsgálatok
 • Csillag György: A gazdasági társaság taggyűlésének (közgyűlésének) napirendje

Munkáltató

 • Bárány Anikó: Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel
 • Bankó Zoltán – Berke Gyula: A munkáltató és a munkavállaló versenytilalmi megállapodása

Üzlet

 • Kajli Linda: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a zálogjog megszűnése és érvényesítése
 • Lehmann Orsolya: Szabadalmi ügyek: eljárás hivatal és bíróság előtt
 • Peszlen Zoltán: A kartellmegállapodások tilalma

Vagyonőr

 • Korányi Mariann: Hitelezői jogok a felszámolási eljárásban: az eljárás kezdeményezése
 • Jágfai Jánosné: Külföldi székhelyű vállalkozások: fióktelep és kereskedelmi képviselet
 • Kiss Sándor: A társadalombiztosítási kötelezettségek mint köztartozások

Európa utca

 • Lukács Éva: A munkaerő szabad mozgása az EU-ban: magyar vonatkozások

Mintatár

 • Versenytilalmi megállapodás a munkavállaló munka- és gazdasági tevékenységéről a munkaviszony megszűntét követő időre
 • Minta a felszámolási eljárás hitelező által történő kezdeményezéséhez

Cég és jog 2000/6

Társasági jog

 • Kiss Zoltán: Az alapítványok
 • Gál György: A tagváltozás bejegyzésének hatálya a jegyzett tőke változásakor

Munkáltató

 • Bankó Zoltán – Berke Gyula: A csoportos létszámcsökkentés
 • Bárány Anikó: Foglalkoztatás a nyári szünidőben

Üzlet

 • Lehmann Orsolya: Iparjogvédelem: a használati mintaoltalom
 • Ujjady Zsolt: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás: a kérelem benyújtása
 • Frank Edit: A névviseléshez kapcsolódó jogok: oltalmak és tilalmak
 • B. Szabó Gábor: A magyar off-shore

Vagyonőr

 • Jágfai Jánosné: Az off-shore társaságok adózása
 • Kiss Sándor: A foglalkoztatók megtérítési kötelezettsége: nem csak járulékból adódhat a tartozás

Európa utca

 • Bárány Anikó: Szociális biztonsági rendszer az EU-ban
 • Várhelyi Olivér: Gazdasági célú letelepedés az EU-ban és Magyarországon

Mintatár

 • Alapító okirat alapítvány alapításához
 • Értesítés csoportos létszámcsökkentésről – a Munkaügyi Központ tájékoztatása
 • Értesítés csoportos létszámcsökkentésről – a munkavállaló tájékoztatása

Cég és jog 2000/7-8

Társasági jog

 • Kiss Zoltán: Az egyesületek
 • Jasztrabszki Tamás: A szindikátusi szerződés

Munkáltató

 • Bankó Zoltán – Berke Gyula: Munkáltatói jogkörök: az utasítási jog
 • Bankó Zoltán – Berke Gyula: Munkáltatói jogkörök: a fegyelmezési jog
 • Kiss Sándor: Társadalombiztosítás: a nemzetközi egyezmények

Üzlet

 • Kajli Linda: Szavatosság: a hibás teljesítés és következményei
 • Lehmann Orsolya: Iparjogvédelem: védjegyek és földrajzi árujelzők
 • Kenyeres János: Levegőben: a légi személy- és áruszállítás

Vagyonőr

 • Frank Edit: A váltó: forgatás, leszámítolás és érvényesítés
 • Vékony Judit: Üres forgatmány a részvénykönyvben: ki a tulajdonos?
 • Jágfai Jánosné: A pénzügyi lízing

Európa utca

 • Keszthelyi Péter: Az Európai Monetáris Szövetség és az euró

Mintatár

 • Társasági szerződés közhasznú társaság alapítása tárgyában
 • A munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének szabályozása a kollektív szerződésben

Cég és jog 2000/9

Társasági jog

 • Biczi Éva: A nyilvános és a zártkörú társaságok működése
 • Jasztrabszki Tamás: Előtársaságok: társasági jogi és adójogi szabályok
 • Vezekényi Ursula: A jegyzett tőke védelme: törzstőke és az alaptőke szolgáltatása

Munkáltató

 • Baknó Zoltán – Kiss György: A munkaerő-kölcsönzés
 • Kiss Sándor: Társadalombiztosítás: a magyar-svájci egyezmény

Üzlet

 • Kiss Zoltán: Szerzői jogok: közös jogkezelés, reprográfiai jogdíj, szakértői testületek
 • Kajli Linda: A jótállás
 • Miklóssy Sándor Zoltán: A franchise
 • Frank Edit: Az üzleti titok védelme
 • Peszlen Zoltán: Versenyjog: a fúziókontroll

Vagyonőr

 • Jágfai Jánosné: A külföldiek építkezése Magyarországon
 • Illés Zsolt – Tóth Miklós: Üres forgatmány a részvénykönyvben

Európa utca

 • Kiss Zoltán: Szerzői jogok az Európai Unióban

Mintatár

 • Munkaszerződés a munkavállaló kikölcsönzésének lehetőségével

Cég és jog 2000/10

Társasági jog

 • Vezekényi Ursula: A cégek törvényességi felügyelete
 • Posza Éva: A dolgozó részvények örökölhetősége
 • Biczi Éva: A kisebbséget megillető jogok a gazdasági társaságoknál

Munkáltató

 • Nacsa Beáta: A munkaügyi jogviták intézésének szabályai
 • Posza Éva: Leltárfelelősség a gyakorlatban
 • Papp István: A munkaügyi ellenőrzésről
 • Kiss Sándor: Társadalombiztosítás: a magyar-német egyezmény

Szellemi termék

 • Frank Edit: Szoftver létrehozása munkviszonyban
 • Lehmann Orsolya: A védjegyeljárások általános szabályai

Üzlet

 • Pesta János: A távhőtermelő erőművek létesítésének problémái
 • Miklóssy Sándor Zoltán: A franchise – II. rész
 • Pesta János: Az önálló kereskedelmi ügynökök

Jogesettár

 • A munkáltató ajánlata az üzemi tanácsnak

Cég és jog 2000/11-12

Társasági jog

 • Biczi Éva: A kisebbségi jogok érvényesülése
 • Csillag György – Keszthelyi Alexandra: Ismét a gazdasági társaság taggyűlésének (közgyűlésének) napirendjéről
 • Gál György: Egyszerűsített végelszámolás
 • Biczi Éva: További kérdések a dolgozói részvényekkel kapcsolatban
 • Posza Éva: Az értékpapírok bevonása, megsemmisítési eljárás

Munkáltató

 • Bárány Anikó: A munkaközvetítés
 • Kiss Sándor: Néhány gondolat a társadalombiztosítási perek szabályairól
 • Bárány Anikó: A bértartozás meglelőlegzése

Üzlet

 • Bata Zoltán: A vagyonbiztosítás
 • Képes György: Közüzemi szolgáltatók esetei a Versenytanáccsal
 • Jágfai Jánosné: A nemzetközi közlekedés és az árufuvarozás
 • Pesta János: Az önálló kereskedelmi ügynökök II. rész

Vagyonőr

 • Frank Edit: Hatékonyabbak lesznek-e a végrehajtási eljárások a végrehajtási törvény módosításával?
 • Jágfai Jánosné: A számviteli törvény 2001. évi változásáról
 • Lehmann Orsolya: Ipari minta és újítás
 • Pesta János: A társasház-közösség jogalanyisága

Jogeset

 • Bírósági határozatok a csőd, a felszámolás és a cégjog köréből

Iratminta

 • Kérelem a magán-munkaközvetítő nyilvántartásába vételéhez
 • Közvetítőlap