Magyar Közlöny 150. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 37451

264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 37454

265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 37454

266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról – 37458

267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról – 37461

311/2011. (XII. 13.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 37466

312/2011. (XII. 13.) KE határozat: Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről – 37466

313/2011. (XII. 13.) KE határozat: Vezérőrnagyi előléptetésről – 37467

314/2011. (XII. 13.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 37468

315/2011. (XII. 13.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 37468

316/2011. (XII. 13.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 37469

317/2011. (XII. 13.) KE határozat: Kitüntetések adományozásáról – 37469

318/2011. (XII. 13.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 37470

319/2011. (XII. 13.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 37471

320/2011. (XII. 13.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 37471

1433/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 37472

1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról – 37473

1435/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt, 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználásáról – 37473

1436/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: Az Országos Rendőr-főkapitányság gazdálkodását érintő egyes kérdésekről – 37473

1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal esetében meg nem valósult technikai együttműködés előirányzatának visszarendezése céljából történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 37474

1438/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 37475

1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről – 37477

35/2011. (XII. 13.) KüM határozat: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvény 2–5. §-ainak hatálybalépéséről – 37479

36/2011. (XII. 13.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 37480

37/2011. (XII. 13.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 37480