Magyar Közlöny 156. szám

Olvasási idő: 6 – 9 perc

282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról – 38132

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról – 38168

52/2011. (XII. 21.) BM rendelet: A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról – 38169

53/2011. (XII. 21.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes szervek számára történő csapatzászló adományozásának és őrzésének rendjéről – 38176

54/2011. (XII. 21.) BM rendelet: Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról – 38178

55/2011. (XII. 21.) BM rendelet: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról – 38182

16/2011. (XII. 21.) HM rendelet: A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról – 38191

45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet: A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról – 38205

46/2011. (XII. 21.) NGM rendelet: Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről – 38207

47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet: A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól – 38207

48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet: A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól – 38210

69/2011. (XII. 21.) NEFMI rendelet: Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosításáról – 38211

76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet: A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről – 38212

77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet: A víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól – 38217

121/2011. (XII. 21.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról – 38226

122/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról – 38230

123/2011. (XII. 21.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról – 38231

124/2011. (XII. 21.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról – 38233

125/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről, valamint a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet módosításáról – 38246

126/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról – 38248

127/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről – 38250

128/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről – 38251

129/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítéséről – 38254

130/2011. (XII. 21.) VM rendelet: Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről – 38257

131/2011. (XII. 21.) VM rendelet: A Zabanyik-hegy természetvédelmi terület létesítéséről – 38258

167/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38261

168/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38264

169/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38267

170/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38270

171/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38272

172/2011. (XII. 21.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38274

173/2011. (XII. 21.) AB végzés: Az Alkotmánybíróság végzése – 38276

1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat: A MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről – 38279

109/2011. (XII. 21.) ME határozat: Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektor megbízásáról – 38281