Magyar Közlöny 157. szám

Olvasási idő: 10 – 16 perc

2011. évi CLXXX. törvény: A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról – 38287

2011. évi CLXXXI. törvény: A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról – 38317

2011. évi CLXXXII. törvény: Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról – 38348

2011. évi CLXXXIII. törvény: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről – 38364

283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről – 38368

284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről – 38369

285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről – 38371

286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 38372

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 38373

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról – 38379

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról – 38381

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – 38389

291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól – 38429

292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 38454

293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 38498

294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról – 38501

295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 38502

296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 38508

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: Az ipari parkokról – 38546

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról – 38549

299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről – 38550

300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet: A vízügyi igazgatási szervek irányításánakátalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38553

56/2011. (XII. 22.) BM rendelet: A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról – 38580

57/2011. (XII. 22.) BM rendelet: A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 38582

35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet: Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról – 38583

49/2011. (XII. 22.) NGM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról – 38587

50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet: A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról – 38588

78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet: A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról – 38617

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet: A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól – 38617

132/2011. (XII. 22.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről – 38623

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet: A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről – 38624

134/2011. (XII. 22.) VM rendelet: A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról – 38630

135/2011. (XII. 22.) VM rendelet: A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról – 38631

136/2011. (XII. 22.) VM rendelet: A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról – 38633

137/2011. (XII. 22.) VM rendelet: Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról – 38643

138/2011. (XII. 22.) VM rendelet: Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról – 38645

139/2011. (XII. 22.) VM rendelet: A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról – 38646

140/2011. (XII. 22.) VM rendelet: Egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 38647

1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A pénzügyi stabilitási gondokkal küzdő tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló  projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételéről – 38650

1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 38650

1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról – 38655

1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról – 38658

1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról – 38658

1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról – 38671

1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról – 38712

1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről – 38713

1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról – 38713

1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről – 38713

1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 38714

1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról – 38716

1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 38717

1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról – 38720

1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról – 38723

1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításról – 38727

1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: Az Ipari Park Tanácsról – 38730

1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozat: A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról – 38731

110/2011. (XII. 22.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 38732