Európai Jog 2011/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • dr. Kecskés András: A tőzsdei társaságok tulajdonosi szerkezete az Európai Unióban és az Egyesült Államokban

Európai Jogi Fórum

  • Kozma Ágota: A termőföld-moratórium a csatlakozási tárgyalásokról napjainkig

Jogharmonizáció

  • dr. Bóka János: Reform és nyitás: a választottbíráskodás felemelkedése és sajátosságai a Kínai Népköztársaságban
  • A nemzetközi választottbíráskodásban alkalmazott bizonyítási eljárás IBA Szabályai (fordította: Kassayné Incze Borbála)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

  • dr. Hős Nikolett: Közbeszerzési jog v. munkajog – A C-271/08 Bizottság v. Német Szövetségi Köztársaság – ügy ismertetése

Aktuális

  • dr. Nemessányi Zoltán: Beszámoló az Európai Jogi Intézet ünnepélyes megnyitójáról