Magyar Jog 2011/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Király Miklós: Új curriculum a magyar jogászképzésben
  • dr. Kecskés László D. Sc.: Választottbíráskodás a középkorban és nemzeti szabályozásainak kialakulása
  • dr. Bassola Bálint – dr. Kékkuti Ákos – dr. Marosi Zoltán: Versenyjogi vádalku? – A kötelezettségvállalás intézménye kritikus szemmel

Fórum

  • dr. Grósz Tamás: A szakvélemény analitikus értékelése a büntetőeljárásban
  • dr. Alföldi Ágnes Dóra: A vallomások megszerzésének nehézségei a büntetőeljárásban
  • dr. Farkas Erika: Költségek viselése a per perakadály miatti megszüntetése esetén

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Kecskés András PhD – dr. Halász Vendel: Az ellenséges társaságfelvásárlás jogszabályi háttere az Egyesült Államokban
  • Greenville Cross QC: A közvádló döntsön, ne a politikus

Szemle

  • dr. Somssich Réka: Konferenciakötet az 5. Európai Jogász Fórum előadásairól