Állam- és Jogtudomány 2011/4

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmányok

  • Tóth Mihály: Remények és aggodalmak negyedik Büntető Törvénykönyvünk bölcsőjénél
  • Lamm Vanda: Genocídium – a nemzetközi jog és a büntetőjog határterülete
  • Török Gábor: A fizetésképtelenség modern joga kialakulásának lehetőségei – csőd, felszámolás

Szemle

  • Zsohár András: A szövetkezeti szabályozás fejlődése. A Ptk. és a szövetkezetek