Magyar Közlöny 2012/19

Olvasási idő: 4 – 6 perc

6/2012. (II. 21.) KIM rendelet: A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosításáról – 1171

7/2012. (II. 21.) KIM rendelet: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról – 1172

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet: A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről – 1315

11/2012. (II. 21.) NFM rendelet: A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM együttes rendelet módosításáról – 1319

6/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület létesítéséről – 1335

7/2012. (II. 21.) VM rendelet: Az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről – 1337

8/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről – 1341

9/2012. (II. 21.) VM rendelet: Az Iváni-szikesek természetvédelmi terület létesítéséről – 1343

10/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről – 1346

11/2012. (II. 21.) VM rendelet: Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról – 1352

12/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület létesítéséről – 1355

13/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Soproni Tájvédelmi Körzet bővítéséről – 1360

14/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület bővítéséről – 1362

15/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítéséről – 1365

16/2012. (II. 21.) VM rendelet: A Maconkai-rét természetvédelmi terület létesítéséről – 1367

1/2012. (II. 21.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 1370

2/2012. (II. 21.) OGY határozat: Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 1371

3/2012. (II. 21.) OGY határozat: Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 1371

1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről – 1372

1032/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról szóló 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontjában engedélyezett átcsoportosítás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásának engedélyezéséről és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 1374

1033/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 1377

1034/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 1377

1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat: Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról – 1378

1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről – 1388

1037/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 1389

1038/2012. (II. 21.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 1391

23/2012. (II. 21.) ME határozat: A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről – 1393

Letölthető PDF-ben.