“The Basic Law of Hungary – A First Commentary” című kötet bemutatója

Olvasási idő: 3 – 5 perc

Nemzetközi szaktekintélyek, diplomaták és magas rangú állami tisztviselők jelenlétében mutatták be 2012. február 17-én az új magyar Alaptörvényről szóló angol nyelvű tanulmánykötetet. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a kiadás szükségességét, hátterét és célját taglaló felszólalásokat követően jogtudósok értelmezésében hangzott el a “The Basic Law of Hungary – A First Commentary”- ban megjelent tanulmányok méltatása.

A megjelenést nagy érdeklődés előzte meg, így a könyvbemutatót közel 130 vendég, köztük 21 ország diplomáciai képviseletének küldöttei tisztelték meg részvételükkel.

A kötet társkiadója – a Nemzeti Közigazgatási Intézet korábbi főigazgatója – dr. Kis Norbert felvezetésében a lényegi információkat emelte ki: a magyar jog- és államtudomány jeles művelőinek összefogásában létrejött kötet azért angol nyelven jelent meg, mert elsődleges célja, hogy a nemzetközi közvélemény a tudomány képviselőinek értelmezésében, pártosságtól mentesen kapjon képet az Alaptörvényről. A tanulmányok nem apologetikák, hanem az értelmezést segítő, szükség szerinti kritikus kommentárok. A szerzők jogtudósok, több magyar és külföldi egyetem tanárai, akadémiai kutatók. Az olvasó világos tematika mentén tanulmányozhatja az államelmélet és az alapjogok főbb témáit, a szerzők által kiemelt kérdésekkel és hangsúlyokkal.

Dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy egy új alkotmány létrehozását már korábbi kormányok is kezdeményezték, különböző formákban, ám csak 2010-ben kapott egy pártszövetség akkora felhatalmazást, hogy ezt ténylegesen véghezvigye. Kiemelte a külföld felé intézett kommunikáció fontosságát, ebben a kérdésben is.

Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora beszédében kitért a régi alkotmány specifikumaira, amellyel eredete miatt – számos módosítás ellenére -, sokan a mai napig sem tudtak megbarátkozni. Részben ez is indokolta az új Alaptörvény létrehozását, melynek jogi alapjairól és hátteréről dr. Máthé Gábor jogtörténész, a Magyar Jogász Egylet volt elnöke tájékoztatta a hallgatóságot.

A kötet vezető szerkesztője, dr. Varga Zs. András, a Legfőbb Ügyész helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a tanulmánykötet több ponton összehasonlítja az új Alaptörvényt a régi alkotmánnyal, lehetővé téve a külföldiek számára, hogy megértsék az egyes változtatások okait és szükségességét. A kötet az Alaptörvényt bíráló nemzetközi monitoring szervezetek, az Európa Tanács Velencei Bizottsága és az Európai Parlament számára is hasznos adalék és segítség lehet a magyar demokrácia állapotáról szóló vitában.  A politikai támadások csatazaját remélhetőleg a józan szakmaiság időszaka követi és az Alaptörvény, mint jogi-politikai konstrukció a tiszta tudomány mérlegére kerülhet.

A tanulmánykötet elektronikus változata E-Pub formátumban elérhető: letöltés.

(Az E-pub formátum olvasásához az Adobe Digital Editions olvasó szükséges, amennyiben nem rendelkezik a programmal, innen ingyen letöltheti.)

A szöveg forrása: Nemzeti Közigazgatási Intézet.