Jogtudományi Közlöny 2012/1

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Harsági Viktória: A fizetési meghagyásos eljárások hasonlóságai és különbözőségei Európában
  • Fázsi László: A pótmagánvádas eljárás hatályos szabályozásának problémái
  • Poczkodi Balázs: A földgázpiac végső menedékes kijelölési eljárásának szabályozási problémái a gyakorlat tükrében

Szemle

  • Menyhárt Ádám: Az error in corpore a római jogban
  • Török Éva: A szerződési szabadság értelmezésének lehetséges aspektusai

Jogirodalom-jogélet

  • Péteri Zoltán: Új kiadvány a jogi kultúra terjesztésének szolgálatában