Jogtudományi Közlöny 2012/2

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Hack Péter: Az átmenet igazságszolgáltatásának dilemmái
  • Szmodis Jenő: Egy valódi természetjog felé
  • Lugosi József: A polgári (peres) eljárás és a polgári per

Szemle

  • Vékás Lajos: Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény
  • Hamza Gábor: Európaiság és Jászi Oszkár világszemlélete

Jogirodalom-jogélet

  • Vincze Attila: Minikommentár az Alaptörvényhez
  • Dudás Attila: A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője