Magyar Közlöny 2012/24

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2012. évi VII. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról – 5101

2012. évi VIII. törvény: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról – 5102

21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet: Egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 5104

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról – 5131

23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatkörét érintő kormányrendeletek és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 5146

24/2012. (II. 29.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 5160

25/2012. (II. 29.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet módosításáról – 5167

10/2012. (II. 29.) KIM rendelet: A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról – 5188

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet: A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól – 5293

17/2012. (II. 29.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről – 5319

8/2012. (II. 29.) OGY határozat: Egyházkénti elismerés elutasításáról – 5336

9/2012. (II. 29.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 5338

10/2012. (II. 29.) OGY határozat: Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 81/2011. (X. 28.) OGY határozat módosításáról – 5339

1045/2012. (II. 29.) Korm. határozat: Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozóötödik időszaki jelentéséről – 5340

1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat: A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról – 5340

1047/2012. (II. 29.) Korm. határozat: A Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 2011/2012-es évad befejezéséig történő működéséhez szükséges forrás biztosításáról – 5341

1048/2012. (II. 29.) Korm. határozat: A Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokról – 5343

26/2012. (II. 29.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 5344

27/2012. (II. 29.) ME határozat: A Pakisztáni Iszlám Köztársasággal kötendő, diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 5345

28/2012. (II. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 5345

29/2012. (II. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 5345

Letölthető PDF-ben.