Magyar Közlöny 2012/60

Olvasási idő: 3 – 5 perc

101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről – 9857

102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet: Az Országgyűlési Őrséggel és arendőrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 9865

6/2012. (V. 18.) HM rendelet: A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról 9874

28/2012. (V. 18.) KIM rendelet: A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról – 9875

10/2012. (V. 18.) NGM rendelet: Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 9877

25/2012. (V. 18.) AB határozat: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdéséről – 9880

26/2012. (V. 18.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozata felülvizsgálatáról – 9888

27/2012. (V. 18.) AB végzés: Az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata felülvizsgálatáról – 9891

39/2012. (V. 18.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 9894

40/2012. (V. 18.) OGY határozat: Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról – 9894

1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat: A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről – 9895

1159/2012. (V. 18.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 9898

1160/2012. (V. 18.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 9900

1161/2012. (V. 18.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról és új cím létrehozásáról – 9902

1162/2012. (V. 18.) Korm. határozat: A „Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése – I/a ütem: Vác állomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról – 9904

59/2012. (V. 18.) ME határozat: Az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 9906

67/2012. (V. 18.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 9907

68/2012. (V. 18.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 9908

69/2012. (V. 18.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 9909

70/2012. (V. 18.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 9910

Letölthető PDF-ben.