Európai Jog 2012/2

Olvasási idő: < 1 perc

  • dr. Szalay Gyula – dr. Kocsis Miklós: A jogászképzésről a hazai és nemzetközi összehasonlítás tükrében — Tények és adatok

Jogharmonizáció

  • prof. dr. Kecskés László – dr. Tilk Péter: A választottbírósági kikötés hazai jog szerinti tilalmának Alaptörvénybe, illetve nemzetközi jogba ütközése

Európai Jogi Fórum

  • dr. Szabó Marcel: Általános jogelvek a nemzetközi bíróságok és az Európai Bíróság joggyakorlatában
  • Wallacher Lajos: Az uniós versenyjog érévnyesítési rendszerének hatékonysági előnyei és hátrányai a Bíróság Tele2 Polska ügyben hozott ítélete fényében