Magyar Közlöny 2012/59

Olvasási idő: 4 – 6 perc

99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 9781

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet: A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 9781

11/2012. (V. 16.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről – 9786

26/2012. (V. 16.) BM rendelet: Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 9790

48/2012. (V. 16.) VM rendelet: A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról – 9810

Köf. 5003/2012/9. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 9815

Köf. 5005/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 9818

Köf. 5043/2012/3. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 9822

1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat: A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról – 9824

1153/2012. (V. 16.) Korm. határozat: A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó feladatának végrehajtásáról – 9829

1154/2012. (V. 16.) Korm. határozat: A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról – 9830

1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának elrendeléséről – 9839

1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat: Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról, a 2012. évi létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak biztosításáról – 9841

1157/2012. (V. 16.) Korm. határozat: A “Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés; Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról – 9852

58/2012. (V. 16.) ME határozat: Minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról a Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a Belga Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között – 9854

Letölthető PDF-ben.