Magyar Közlöny 2012/61

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi XLVI. törvény: A földmérési és térképészeti tevékenységről – 9916

2012. évi XLVII. törvény: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról – 9935

2012. évi XLVIII. törvény: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról – 9953

2012. évi XLIX. törvény: A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról – 9953

2012. évi L. törvény: Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról – 9955

49/2012. (V. 22.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 9957

Köf. 5036/2012/6.határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 9987

1165/2012. (V. 22.) Korm. határozat: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 9991

1166/2012. (V. 22.) Korm. határozat: A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 9991

60/2012. (V. 22.) ME határozat: Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektorok megbízásáról – 9993

61/2012. (V. 22.) ME határozat: A 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról – 9993

62/2012. (V. 22.) ME határozat: A 40/2011. (V. 12.) ME határozat módosításáról – 9993

2/2012. (V. 22.) NGM határozat: Az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltőkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról – 9994

Letöltés PDF-ben.