Magyar Közlöny 2012/62

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi LI. törvény: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról – 9997

103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet: A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról – 9998

104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet: Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 9999

27/2012. (V. 25.) NFM rendelet: A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról – 10001

50/2012. (V. 25.) VM rendelet: Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról – 10006

28/2012. (V. 25.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI. 15.) OVB határozata felülvizsgálatáról – 10023

29/2012. (V. 25.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról – 10025

41/2012. (V. 25.) OGY határozat: A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról – 10030

42/2012. (V. 25.) OGY határozat: Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10030

43/2012. (V. 25.) OGY határozat: Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10031

44/2012. (V. 25.) OGY határozat: Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10031

45/2012. (V. 25.) OGY határozat: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10031

1167/2012. (V. 25.) Korm. határozat: A gazdasági konzultációval összefüggő feladatokról – 10032

1168/2012. (V. 25.) Korm. határozat: Az Agrármarketing Centrum megszüntetésével és a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak a Magyar Turizmus Zrt. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról – 10032

1169/2012. (V. 25.) Korm. határozat: A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról – 10034

1170/2012. (V. 25.) Korm. határozat: A KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és finanszírozásukról – 10034

63/2012. (V. 25.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 10037

Letölthető PDF-ben.